Discord slouží pro rychlejší komunikaci mezi hráči a vedením. Také se zde konají rychloakce, při kterých si můžete občas vydělat pár kamínků navíc.

Räiwelavatar

Informace

Uživatelské jméno raiwel
Zobrazované jménoRäiwel
Skupina Neaktivní
Zaregistrován od 28.8.2020 22:07
Naposledy aktivní 6.2.2021 19:58
Příspěvků 6, zobrazit >
Počet přihlášení 14
Jméno:Raiwel
Pohlaví:samec
Druh:Liška obecná
Datum narození:10.5.2016
Sourozenci:Willow, Raffl, Dianie, Sëindy, Pree(†)
Matka/ otec:Heidrun /Feuer
Území:...nemá skupinu...
Partner/ ka:...nemá partnera...
Potomci:...nemá potomky...
Patron:...nemá patrona...

Povaha & zajímavosti

Již při prvním pohledu poznáte, že Räiwel není zrovna velký sympaťák. Lišákova povaha je silně ovlivněna jeho nezapomenutelnou minulostí, jež z něj vytvořila negativního a krutého jedince. Nepřátelské chování často odradí kohokoliv, kdo se s ním dá do řeči a existuje jen malé množství lišek, kterým opravdu důvěřuje a nezachází s nimi jako s kusem hadru. Cesta k jeho srdci je totiž velmi dlouhá a plná překážek, které vám on sám hází pod tlapy, ale pokud se vám podaří dojít až ke konci, získáte věrného přítele.
Celkově se však řadí spíše k samotářům, neboť mu přátelé nepřijdou jako důležitá složka každodenního života. I když se s ním někdo snaží spřátelit, jak již bylo zmíněno, je to velmi složité. Lišák totiž téměr nikomu nedůvěřuje a je uzavřený do sebe. Myslí si, že pokud by se ostatním svěřil, rychle by se to rozneslo po okolí a brzy by o tom věděl každý. Proto raději mlčí. Zároveň je velmi háklivý na osobní prostor. Od ostatních si drží svůj odstup a pakliže se k němu někdo přiblíží na více než pár metrů, začne se chovat agresivněji. Někdy to dokonce přeroste až v opravdovou rvačku, při které se odreaguje a vypustí nějakou tu páru. Dalo by se říci, že se tím vyrovnává se svými problémy, které v sobě jinak celou dobu dusí.
Přestože se vám může zdát, že se s ním pomalu sbližujete, měli byste si dávat pozor. Räiwel je prolhaný a prokouknout jeho lži není jednoduché. Vlastně si nikdy nemůžete být zcela jistí, jestli vám zrovna říká pravdu, neboť i jeho sarkasmus často zní až příliš pravdivě. Proto by bylo lepší na něj moc nespoléhat, abyste se vyvarovali situaci, kdy vám na poslední chvíli řekne, že pouze vtipkoval a nechá vás na pospas osudu.
I přes to všechno je tento tmavý lišák dominantím typem. Nerad totiž poslouchá ostatní, tudíž se raději staví do role vůdce. Pakliže ignorujeme horší sociální aspekt jeho povahy, je inteligentní a zároveň i dobrý řešitel problémů. Díky jeho odtažitosti je schopný vyjádřit objektivní názor, při kterém není ovlivněn svými vztahy s otatními. Během života se však naučil potlačit svou hrdost tam, kde je třeba, a dokáže brát v úvahu i názor a nápady ostatních. Ojediněle se mu jeho tvrdohlavost vrátí, většinou pokud se jedná o něco, co je pro něj osobně důležité.
Pokud si určí nějaký cíl, bude tvrdě pracovat tak dlouho, dokud ho nesplní. Nerad totiž nechává věci nedokončené a zároveň je nerad odkládá, tudíž se všeho snaží docílit co nejdříve. To ale neznamená, že je jeho práce odfláknutá. Právě naopak, snaží se vše udělat jak nejlépe může, aby ostatním ukázal svou nadřazenost.
Rozhodně mu nechybí ani statečnost a pro své blízké by udělal opravdu cokoliv. Nebojí se prakticky ničeho, s čím se doposud potkal. To ho však donutilo bát se strachu, neb je to pro něj neprobádaný pocit, který by mohl pohltit jeho chladný rozum.Historie

Říše Demiguise. Na první pohled opravdu krásné místo. Příroda se táhla od samého začátku říše až po její konec. Vítr si pohrával s listy stromů zbarvených do červených, oranžových a zlatavých odstínu a zvířata se pomalu uchylovala ke spánku. Klid podzimního večera vedl k mylnému dojmu harmonie. Avšak spadané listí skrývalo zaschlé stopy krve, důkaz krutovlády zdejší skupiny lišek.
Heidrun ležela v jeskyni. Kulaté břicho černé lišky, která spolu se svým druhem Feuerem nesla postavení Zástupce, se rychle zvedalo a opět klesalo. Žluté žilky, jež měla na těle, osvětlovali jejich úkryt místo slunce a jediný zvuk, který se odrážel od kamenných stěn, byla tichá slova Feuera ve snaze hyperventilující lišku uklidnit. Tu noc se narodilo 6 maličkých chlupatých kuliček. Feuer se ihned vydal k jeskyni vůdců, ale záře jeho měděných žilek ho prozradila ještě dříve, než byl schopen vkročit dovnitř. Plawiem a Florsa, vůdci zdejší skupiny, se spolu s Ronilem, dědou liščat, brzy dostavili k Heidrun. Spokojeně hleděli na vrh mláďat, která až na jednoho - Raffla - byla obdařena žilkami. Avšak mnohem důležitější byla jejich tmavá barva. Pakliže by se jedno z nich narodilo se světlejším kožíškem, bylo by ihned zlikvidováno, neboť by připomínalo jedince z klanu Skithiryx, který sídlil na severu a s Demiguise vedl již několik generací válku. Plawiem a Florsa pojmenovali liščata a poté se uchýlili pryč, aby nové rodince dopřáli trochu soukromí. Tu noc se jednomu z liščat - Willow - přitížilo. Byla ze sourozenců nejmenší a nejslabší a i když si to její rodiče nechtěli přiznat, nedávali jí moc nadějí na přežití. Avšak stejně jako Räiwela, ani jeho sourozence nelze brát na lehkou váhu. Přestože si Willow prošla těžkým obdobím, ve výsledku se uzdravila a brzy pobíhala se svými sourozenci.
Když liščata dovršila 6 měsíců, objevila se na jejich území bílá liška. Vzhledem k tomu, že celý svůj kratičký život byli obklopeni pouze tmavými kožichy, bílá barva je vyděsila. Utekla najít své rodiče, kteří je ihned odvedli do jeskyně a vyrazili za Plawiemem a Florsou. Mladičký Räiwel se však nespokojil s ukrytím v jeskyni a rozhodl se vykouknout, aby mohl své sourozence informovat o tom, co se venku odehrává. Na území Demiguise se linulo více a více lišek se světlým kožichem, který jim začal lehce zářit, podobně jako žilky u tmavě zbarvených lišek z Räiwelovy domovské krajiny. Více toho nespatřil, protože ho Dianie chytila za ocas a odtáhla zpět, neboť se o něj bála a nechtěla, aby se mu něco přihodilo.
Mimo zraky liščat se odehrál velký souboj. Během tohoto zmatku se jeden z bílých lišáků dostal do jeskyně, ve které se ukrýval stařičký Ronil. Bez váhání starého lišáka nemilosrdně usmrtil a zase zmizel. Hlasitý řev válčících lišek brzy utichl. Liščata nevěděla, zda se jejich skupině podařilo bílé lišky zahnat. Jediné, s čím si mohla být jistá, byl fakt, že bylo po všem. V ten den se v Räiwelovi zrodil hněv, jež se mu nikdy nepodařilo uhasit. Hněv vůči klanu Skithiryx za vraždu jeho děda.
Čas plynul jako voda. Útoky pokračovaly, ať už ze strany Skithiryxů nebo ze strany Demiguise. V pouhých 2 letech byl Räiwel donucen připojit se k útočníkům a jít na své první tažení. Původní nadšení, kdy mu přišlo, že se konečně může pomstít za svého mrtvého předka, po roce vyprchalo. Všechna tažení byla stejná. Museli se vydat do zimy, kde se zabilo pár lišek ze Skithiryxu, pár lišek z Demiguise. A poté se vrátili. To se neustále opakovalo.
Räiwel se rozhodl prchnout. Samozřejmě neutekl v tajnosti. Oznámil svůj odchod celé skupině, která se ho sice snažila zastavit, ale marně. Při své cestě přestal počítat dny, neb jich uběhlo příliš mnoho. Zastavil se až když narazil na Saeron. Jeho život mu zde připadal jako z pohádky, obzvlášť pokud porovnal zdejší prostředí s tím, ve kterém vyrůstal. Našel si zde partnerku, Herreu, se kterou vedl svou vlastní skupinu. Dokonce do těchto částí zavítali i někteří z jeho sourozenců nebo Naxther, který mu připomínal Skithiryxe, přestože se ho na to nikdy nezeptal.
Bohužel lišákovi nebylo dopřáno klidu. Kvůli něšťastné nehodě během lovu se zatoulal příliš daleko a opustil Saeron. Nezbývalo mu nic jiného, než bloudit krajinou s nadějí, že na něj opět narazí. Během svých toulek poznal lidi, kteří pořádali měsíční hony na lišky. Právě při jednom z nich, kdy se snažili střelit Räiwela, se znovu zatoulal do zákoutí Saeronu. Brzy si však uvědomil, že se v tomto světě během jeho nepřítomnosti mnoho věcí změnilo...


Vlastnosti


MagieSkupinová magieSpecifické magie

InventářDiplomy, akce, výpravy…


(25. 12. 2020)
3
10% vytrvalost
1 hvězda do magie (využito)
specifická magie (nevyužito)


U Ž I V A T E L