Magie specifické pouze pro tvou lišku.
V případě, že se Rubínek dostane do situace, kdy jej pohltí silný strach či úzkost, jeho vlastní magie se mu vydá na pomoc. Na jeho tělíčku se náhle zjeví brnění tvořené z drobných rubínů. Pokud se cizí liška pokusí na Alaria v jeho nevšední podobě zaútočit, veškeré pokusy toto brnění úspěšně pohltí. Není možné Alaria zranit zuby a obdarovat ho tak nepříjemnými kousanci či mu na památku vyrýt jizvy, a ani v případě pokusu o zasazení pár rán příliš nepochodíte - lišáček je sice pocítí, ale nikoliv tak znatelně. Magie však nefunguje jen jako obranná, nýbrž do jisté míry i jako útočná. Když Alaria zachvátí hněv a jeho mysl nemá daleko k výbuchu, popřípadě se jeho strach ještě zintenzivní (což se navzájem nevylučuje), některé z rubínů mohou změnit svoji formaci a jako zběsilé střely se vrhnou přímo na protivníka. Nemohou mu způsobit nějaké ošklivé zranění, ale když se na něj sletí několik ostrých úlomků, rozhodně to není příjemný zážitek a nepřítele to většinou spolehlivě zažene do kouta. Alarius nemůže tuto magii aktivovat vědomě, ale jen ve chvíli, kdy se cíti skutečně ohrožen, má strach nebo vztek. Taková to magie mu neubírá příliš energie, neboť nemusí do jejího fungování vložit jakékoliv úsilí, avšak i ona má své stinné stránky - lišáček se v ten moment nemůže příliš pohybovat, neb brnění je v porovnání s jeho útlým tělíčkem poměrně dost těžké a rubíny se mu nepříjemně zabodávají do kožíšku. To je však jen malá oběť za to, že nad ním drží Rudá zloba ochrannou ruku, není-liž pravda?
xx
xx