Discord slouží pro rychlejší komunikaci mezi hráči a vedením. Také se zde konají rychloakce, při kterých si můžete občas vydělat pár kamínků navíc.

O skupinách

Na Saeronu, na rozdíl od toho, jak to funguje v reálné přírodě, se lišky shromažďují v tzv. skupinách. Skupiny nejsou rozděleny druhově, je ovšem důležité brát v potaz rozdíly Saeronských podnebí.
Skupina, která sídlí v krajině věčného sněhu, je (logicky) uzpůsobena převážně pro polární lišky. Liška obecná či liška šedá by zde také dokázaly přežít, nicméně fenek, nebo liška kana v takové krajině rozhodně dlouhodobě žít nemohou.
To samozřejmě platí i obráceně - v poušti, která je ideální pro fenka, nemůže žít trvale liška polární.

Skupiny má na starost icon Freydis - dohlíží na dodržování povinností, rozdává úkoly a uděluje tresty za neplnění. Veškteré dotazy či připomínky směřujte k ní.


Výhody skupiny v kostce:
• získání % do vlastností;
• magie;
• prosperita (lesklá srst, průměrná či lehce zvýšená váha, vitalita, jistota bezpečí);
• početnější vrh (narození více mláďat a větší šance na jejich přežití);
• odměna za plnění skupinových povinnosti (1 % až 5 % do náhodné vlastnosti nebo odměna do úkrytu).

Chod skupiny

Postavení lišek ve skupině:
Yrita
Jedná se o jedince, kteří vedou celou liščí skupinu a rozhodují o jejím chodu. Rozdělují funkce, přijmají nové členy a mají hlavní slovo. Počet se obvykle pohybuje mezi jedním až dvěma jedinci, ani se nemusí jednat o pár. Při získání funkce obdrží 10 % do síly a vytrvalosti, a také 8 % do rychlosti a obratnosti.

Povinnosti Yrity:
• Minimálně jednou za měsíc musí Yrita napsat příspěvek na území svojí skupiny.
• Minimálně jednou za půl roku musí uspořádat společnou aktivitu (lov, povýšení, rozdání funkcí, povinností...) pokud má ve skupině aspoň dva členy.
• Splnit minimálně jeden ze skupinových úkolů za tři měsíce.

Pokud Yrita nesplní svoje povinnosti, čeká jí nejdříve postih (herní či neherní trest), při opakovaném nedodržení je sesazena ze své pozice.
Niweha
Zástupce Yrity - v její nepřítomnosti zodpovídá za bezpečí a chod celé skupiny on. Některé možné povinnosti se liší v závislosti na konkrétní skupině, stejně jako počet. Maximálně jsou však možné 3 lišky na této pozici. Obdrží 8 % do síly a vytrvalosti, a také 7 % do rychlosti a obratnosti.

Povinnosti Niwehy:
Povinností Niwehy je splnit minimálně jeden ze skupinových úkolů za 6 měsíců. V případě že tuto povinnost nesplní, padá o pozici níže.
Ethi
Lišky, které již prokázaly svou prospěšnost ve skupině, ostatní k nim mají důvěru a podílejí se na chodu celé skupiny. Při získání postavení obdrží 10 % do rychlosti a obratnosti, a také 5 % do síly a vytrvalosti. Povinnosti Ethi záleží na Yritě.
Taerti
Lišky, které se již osvědčily, jsou užitečné a ostatní už k nim chovají určitou důvěru. Mohou již dostat určité úkoly a plnit některé povinnosti. Při získání postavení obdrží 10 % do vytrvalosti. Povinnosti Taerti záleží na Yritě.
SnuriLišky, které jsou ve skupině kratší dobu, nemají ještě takovou důvěru u ostatních, nebo prostě jen nemají povahu a na to, mít ve skupině vyšší postavení. Snuri nemají žádné zvláštní povinnosti.
Funkce
Mít ve skupině svou funkci má bezesporu mnoho výhod. Od většího respektu, dovedností a magií, až k různým povinnostem a závazkům. I ve funkcích má liška své povinnosti. Zde ale záleží pouze na Yritě, jak striktně je bude chtít vymáhat a zdá vás za neplnění povinností sesadí.
Pokud ovšem nějakou z povinností zde splníte, napište icon Freydis (ideálně i s odkazem na příspěvek /y). Odměna vás za to nemine.
seznam funkcí:
Ochránce
Ochráncem bývají silné a statné lišky, ideálně s vysokou magickou úrovní. Jsou to vážení členové, kteří zajišťují bezpečí ostatních ve skupině.
Navíc získávají magii štítu.

Povinnosti ochránce:
• jednou měsíčně získá odměnu pokud obejde hranice území a zkontroluje je (min post 20 řádků)
• jednou za dva měsíce získá odměnu pokud obejde minimálně 3 okolní území skupinového území (3 posty)
Lovec
Nepostradatelní členi v liščí skupině. Jsou to specialisté na lov, kteří v tomto směru nabrali již mnoho zkušeností na to, aby mohli pořádat a vést hromadné lovy. Jejich hlavní povinností je zajistit plné žaludky.
Navíc získávají magii intuice.

Povinnosti lovce:
• jednou měsíčně získá odměnu, pokud se bude trénovat v lovu (min post 20 řádků)
• jednou za dva měsíce získá odměnu, pokud dotáhne do skupinového úkrytu kořist (3 posty)
PečovatelKaždý se někdy zraní. Ať už při lovu, či při boji. Od toho jsou zde pečovatelé, někdy také nazýváni šamany. Bývají to milý a empatičtí jedinci, kteří pečují o zraněné, staré jedince, a samozřejmě také o mláďata. Často se vyznají v léčivých bylinkách. Liška, která se ráda stará o ostatní se perfektně hodí pro roli pečovatele. Tyto lišky fungují jako hlídání pro malá liščata, ale také vystupují jako učitelé pro odrostlejší členy skupiny. Jsou v podstatě tím, u koho najdete pomoc nebo dobrou radu, pokud si s něčím nebudete vědět rady.
Navíc získávají magii léčení. Utišení.

Povinnosti pečovatele:
• jednou měsíčně získá odměnu, pokud uklidí smečkový úkryt od nepořádku (min post 20 řádků)
• jednou za dva měsíce získá odměnu, pokud se bude věnovat liščatům nebo lišák v očekávání (3 posty)
LéčitelKaždý se někdy zraní. Ať už při lovu, či při boji. Od toho jsou zde pečovatelé, někdy také nazýváni šamany. Bývají to milý a empatičtí jedinci, kteří pečují o zraněné a staré jedince. Často se vyznají v léčivých bylinkách.
Navíc získávají magii léčení.

Povinnosti léčitele:
• Zajišťovat si bylinky nebo se jinak zdokonalovat ve znalostech léčitelství (post min 20 řádků)
• Informovat se o zdravotním stavu někoho ze skupiny (3 posty)
Bard Každá skupina potřebuje někoho, kdo by ji udržoval pohromadě nejen ve smyslu hierarchie, ale i ve smyslu morálky a nějaké té skupinové soudržnosti a kultury. Lišky, co mají rády humor a zábavu, takové co jsou sluníčkem se mohou stát skupinovým
Navíc získávají magii harmonie .

Povinnosti barda:
• jednou měsíčně získá odměnu, pokud se bude trénovat ve zpěvu či vymýšlení vtipů (min post 20 řádků)
• jednou za dva měsíce získá odměnu, uspořádá skupinové setkání pro min. dvě další lišky ze skupiny (2 posty)

Skupinové úkoly

Každý ve skupině může splnit jeden z následujících úkolů a získat za ně bonusovou odměnu, pokud odešle příslušnému správci odkaz na post/y kde plní daný úkol. Některé speciální úkoly se pak pojí s funkcemi.

• každý může jednou za měsíc splnit úkol "stmelování skupiny" tak, že se bude věnovat jinému členovi/členům skupiny (3 posty)
• každý může jednou za měsíc splnit úkol "pracant skupiny" tak, že se bude věnovat úklidu a zvelebování území skupiny (3 posty)
• značkování (3 posty)
• za přivedení nového člena skupiny je také splněn úkol

Skupinové magie

Získat určité postavení a funkci znamená krom dalších povinností také pár výhod. Jednou z nich je magie, kterou každý získá za odměnu. Může mu výrazně pomoct v jeho práci, ale pozor! Pokud ze skupiny odejdete, magie automaticky mizí. Stejně jako pokud změníte funkci, tak vaše dosavadní magie zmizí také.

Každý, kdo zastává funkci léčitele, dostává schopnost léčení pomocí dotyku. Tato schopnost se vztahuje jen na členy skupiny a pouze na území skupiny, jinde léčení nefunguje. Od drobných oděrek až po zlomeniny, je tato magie velice přínosná. Nikdy se ovšem nedá vynutit, vždy musí být užita z vlastní vůle léčitele.
Tato magie vznikla na pomoc lovcům, kteří mají na bedrech nelehký úkol – zajistit potravu pro všechny členy skupiny. Intuice lovcům pomáhá při hledání kořisti, vnitřní hlas jim napovídá, kde daná zvířata jsou. Při vyšší úrovni pak také dokážou se zvířaty do jisté míry manipulovat / zmást je, což může lov výrazně ulehčit. Magie působí v lese dané skupiny a okolních územích. (Maximálně s jedním přechodem).
Při jakémkoliv konfliktu může ochránce vytvořit ochranný štít nejen kolem sebe, ale i kolem jakéhokoliv člena skupiny, pokud mu hrozí nebezpečí. Síla štítu a jeho odolnost závisí na úrovni, kterou daný ochránce má. Maximální počet lišek, které může chránit štítem najednou, jsou 3. I on je ovšem omezen tím, kde magii používá – lze jí užít pouze v lese dané skupiny.
Pečovatelé mohou řešit problémy ostatních lišek tím, že je pomocí magie uklidnění jednoduše zklidní. Stačí, aby se liška s touto funkcí a magií dotkla jiné lišky a může jí pomoci uklidnit rozvířenou mysl. Pečovatelé tak mohou uklidnit nejen lišky v bolestech, ale i lišky plačící nebo jinak se necítící dobře.
Magie harmonie umožňuje bardům vzbudit v ostatních radost tím, že jim budou prozpěvovat. Magie se napojuje na jejich hlas, takže všichni kdo jej zaslechnou budou mít radostnou a družnou náladu. Magii nelze použít na ovládání někoho jiného a lze ji využívat jen na ty lišky, které ji mohou slyšet.

Velikost území

Liščí skupina standartně sídlí pouze na jednom území. Pokud by snad počet členů v jedné skupině měl přesáhnout 8 členů, je možné expandovat, a přijmout do teritoria ještě jedno z vedlejších míst.
Uživatel