Discord slouží pro rychlejší komunikaci mezi hráči a vedením. Také se zde konají rychloakce, při kterých si můžete občas vydělat pár kamínků navíc.

Pravidla

• 1 Na celém webu platí zákaz tapetování, nevhodného vyjadřování, napadání jiných hráčů, rozesílání reklam! Tyto věci se počítají mezi nejhrubější porušení pravidel Saeronu a hrozí za ně i vyhození ze hry a následná blokace IP adresy.
• 2 Jakékoliv vynášení obrázků a textu je přísně zakázáno! Porušujete tím především autorská práva. Obrázky a texty patří jejich právoplatným autorům.
• 3 Neznalost pravidel se neomlouvá. Porušení pravidel se trestá podle stupňu přohřešku - od odebráním magie, kamínků až po zablokování IP adresy.

Nejdůležitější herní pravidla:
• 1 Vaše postava není všemocná ani vševědoucí. Co víte vy, nemusí nutně vědět ona. Rovněž také nehrajete za nesmrtelného. V tomto ohledu se při hře snažte co nejvíce přiblížit realitě. Například nemůže jakožto liška ulovit medvěda, dospělou srnku, nemůžete vyhrát souboj s vlkem a tak dále. Jako liška neznáte svět lidí, nemůžete proto v příspěvcích zmiňovat nic na toto téma, a v neposlední řadě také nevidíte do hlavy svému spoluhráči.
• 2 Hrajete jen sami za sebe a nesmíte manipulovat s jinými hráči! Vždy musíte také dbát na to, aby byl ve vašem příspěvku prostor pro spoluhráče a jeho reakci. Pokud váš spoluhráč zrovna nemá čas a jste domluvení, pak je manipulace s druhou postavou povolena, bez předchozí domluvy však ne.
• 3 Smíte mít pouze jednu postavu, pokud vám nebude vedením povoleno si založit další.
• 4 Příspěvky v knihách musí být na nějaké úrovni, musí nějak vypadat, být bez hrubých chyb a překlepů. Nesmí být příliš vulgární, útočné, s rasistickým či jiným podobným kontextem. Rovněž je minimální délka jednoho příspěvku 7 řádků! Při přechodech na jiná území se dožadujeme aspoň čtyř řádků.
• 5 Po roce neaktivity se může stát, že bude vaše postava smazána, pokud nedáte předem vědět o tom, že si chcete od Saeronu na chvíli odpočinout / dát si pauzu, nemáte čas…
• 6 Ve hře musíte hrát s rozmyslem, nejednat nesmyslně agresivně a kazit ostatním neustále hru, pokud si to nepřejí, ať už je váš charakter jakýkoliv.
• 7 Pokud do hry vstoupí vypravěč, je nutné ho vždy brát v potaz.
• 8 V poslední době se rozmohl trend „upozorňování“ na příspěvek od spoluhráče. Toto je ovšem lenost nejvyššího stupně a upozorňujeme, že vaší povinností je si sami hru kontrolovat! Nespoléhejte na to, že spoluhráč vám dá vědět například na discordu, že odepsal. Kontrolovat web vám zabere 2 minuty. Často kvůli tomu vznikají neshody v chatu. Takže poprvé a naposledy – pokud se nedomluvíte jinak, web si SAMI kontrolujte a neohánějte se pak tím, že vám druhý nedal vědět!

Administrátor si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv doplnit či upravit.
Důležité změny budou předem ohlášeny.


Uživatel