Discord slouží pro rychlejší komunikaci mezi hráči a vedením. Také se zde konají rychloakce, při kterých si můžete občas vydělat pár kamínků navíc.

Oheň

Nepolapitelný element, o němž se ne nadarmo říká, že je dobrý sluha, ale špatný pán. Element, který může stvořit malý plamínek na zahřátí liščího kožíšku v zimě, ale i rozsáhlé požáry polykající vše, co jim přijde do cesty. Lišky vládnoucí magií ohně jsou zpravidla přirozeně dominantní jedinci oplývající sebevědomím a tvrdou neústupností. Jsou vznětlivé a snadno je rozzuří i maličkost. Často jsou loutkami vlastních emocí a myslí v první řadě na sebe. Jsou zvyklé moc se neohlížet na ostatní a jít si za svým cílem takzvaně „přes mrtvoly“. Spory řeší nejčastěji cestou násilí, na psychické války je neužije.
Na druhou stranu jsou nepostradatelnými bojovníky a uznávanými ochránci ve skupině, neboť se vyznačují především obrovskou silou a smyslem pro přežití. Ke svým bližním jsou velice majetnické a ochranářské a nedovolí nikomu, aby ublížil těm, kteří jsou jejich srdci nejblíže. Pokud jim na bedra padne zodpovědnost, nesou ji hrdě a udělají cokoliv proto, aby neselhaly. Jejich hlavní ctností je především jejich přímé jednání. Rčení „Co na srdci, to na jazyku“ platí v jejich případě téměř vždy.
Převládající povahové rysy:
Pozitivní:
statečný, sebejistý, přímý, schopný, ochranářský, zodpovědný, ctižádostivý
Negativní:
bezohledný, sobecký, nepříjemný, lakomý, vznětlivý, neústupný, pesimistický

Voda

Voda je těkavý element, který se nezastaví před ničím. Podobně jako oheň může mít pozitivní, ale i katastrofické následky. Šeptající potůčky, ale i velká voda nemající slitování s nikým a ničím – to jsou lišky vládnoucí magií vody. Typicky se v jejich řadách objevují dominantní i submisivní jedinci, u nichž se nálady střídají jako počasí. Nedá se předem odhadnout, jak se zachovají a ne vždy se na ně dá spolehnout. Často se u nich projevují známky chamtivosti a závistivosti, s nimiž jde tlapku v tlapce také narcismus. Lišky ve znamení vody jsou velice háklivé na svůj vzhled a jen zřídka kdy se pustí do něčeho, v čem by si ušpinily vlastní tlapky. Vyžívají se v psychických válkách, útočí na city a mistrně ovládají schopnost manipulace a přetvářky. Pravdu si přikrášlují dle potřeby a málokdy se jim dá věřit. Jsou prohnané a lstivé, nedělají nic, co by jim samotným něco nepřineslo. Nechybí v jejich povahových rysech ani konzervatismus, nemají rády změny, a pokud tvrdí, že se změnily, tak jim rozhodně nevěřte. Na nadarmo se říká, že liška sice mění svůj kožich, ale nikdy způsoby.
Co se pozitivních vlastností týče, řadí se mezi ně především družnost. Lišky ve znamení vody neholdují samotářskému způsobu života a potřebují, aby se kolem nich neustále něco dělo. Dokážou zachovat téměř stoický klid a chladnou hlavu ve většině situací, které jim život přinese. Ať už dělají cokoliv, jsou velice pečlivé a nic nenechají náhodě. Dokonce i trpělivost se řadí mezi jejich silné stránky, neboť vydrží i roky čekat na tu nejlepší příležitost. Ve skupině jsou především ceněnými lovci díky schopnosti pohybovat se velice tiše a nepozorovaně a uplatnění nachází i jako špióni nebo zvědové.
Převládající povahové rysy:
Pozitivní:
družný, přátelský, trpělivý, klidný, pečlivý, schopný, vytrvalý, vynalézavý, ctižádostivý
Negativní:
egoistický, arogantní, náladový, nespolehlivý, narcistický, chamtivý, závistivý, klamavý, prohnaný, lstivý, konzervativní, pyšný, sebestředný, manipulátor

Země

Flóra, fauna, vlastně vše, co dýchá. Lišky ve znamení země vdechují život i tam, kde žádný není. Chránění benjamínci i lesní víly, tak jim říkáme. Optimistická stvoření oplývající empatií a pokorou. Nejčastěji se objevují jako submisivní jedinci s nutkavou potřebou pomáhat všemu živému. Jsou to takoví dobráci od kosti, ohlížejí se především na ostatní a až v poslední řadě na sebe. Mají smysl pro rodinný život a nesnesou samotu. Cit u nich bývá na prvním místě. Najdete v nich ty nejvěrnější přátele, na které se můžete vždycky spolehnout a můžete si být jistí, že vám vždy budou přát jen to nejlepší. Snaží se vyhýbat konfliktům, jak to jen jde, vše se snaží řešit domluvou a často ve sporu sami ustoupí, a to i přesto, že mají pravdu. Ani oni se nevyznačují jen pozitivními povahovými rysy. Naopak i chyb mají více než dost.
Tyto lišky potřebují být potřebné, a pokud tomu tak není, ovládají je pochybnosti. Jsou váhavé a nejisté, desetkrát se rozmyslí, než něco udělají, neboť se touží vyvarovat nepříjemnostem. Řešení nepříjemných záležitostí odkládají na dobu neurčitou a stejně tak si počínají i v důležitých životních rozhodnutích. Sice si velmi brzy udělají z každého kamaráda, nicméně své srdce a nitro otevírají jen svým nejbližším, protože jinak se cítí příliš zranitelné. Svým chováním dokonce mnohdy působí až vlezle, někdy jsou označovány jako „vlezdoprdelky“. Je poměrně snadné jim takzvaně „věšet bulíky na nos“, neboť lišky ve znamení země jsou často relativně dost naivní a snadno důvěřují i cizincům. Ve všech se snaží vidět jen to dobré, což se jim mnohdy může nepěkně vymstít. Není neobvyklé, když citově vydírají ostatní nebo na ně vyvíjí citový tlak, ačkoliv si to samy mnohdy vůbec neuvědomují. Bytostně nenávidí nespravedlnost, a pokud mají pocit, že někde došlo k nespravedlivému rozhodnutí či jednání, hlasitě to dokážou dát najevo. Ve skupině vynikají především jako skvělí vychovatelé a učitelé těch nejmladších členů, není proto divu, že jsou věčně obklopené méně zkušenými či mladšími jedinci.
Převládající povahové vlastnosti:
Pozitivní:
dobrosrdečný, empatický, spolehlivý, šikovný, pokorný, ústupný, vstřícný, přející, kreativní, spravedlivý, přátelský, citově založený, mírumilovný
Negativní:
nejistý, bojácný, plachý, závislý, domýšlivý, zbabělý, důvěřivý, citlivý, úlisný, naivní, podlézavý, akční, sebelítostný, často si hrající na oběť

Vzduch

Lišky ve znamení vzduchu stejně jako vítr prchlivé a nestálé. Mají nezávislou a dobrodružnou duši a až chorobnou potřebu neustále objevovat nové věci. Jsou to tuláci a cestovatelé tělem i duší, dominantní i submisivní, avšak relativně dost samotářské. Nepohrdnou sice společností, ale mnohem raději tráví čas o samotě. Nerady se zdržují ve skupině, a pokud do nějaké patří, více se toulají všude okolo, než aby se zdržovaly na vyhraněném území. Jsou aktivní, chvíli neposedí a musí být pořád v pohybu. Když s nimi chcete držet krok, musíte vyvinout značné úsilí, neboť tyhle lišky po svém boku rozhodně nestrpí nějakého lenocha. Pokud jsou připraveny o svou svobodu, toulají se světem alespoň ve svých fantaziích a představách. Jsou bezstarostnými snílky, kteří si často vytyčí nedosažitelné cíle a přeceňují své síly, ale nikdo jim nic nevymluví. Jejich mentální vývin se zdá se pozastavil někde ve stádiu mláděte a podle toho se i chovají. Dětinskost a urážlivost jim není cizí, ničemu nedávají přílišnou váhu, zapomínají, co slíbily a rozhodují se pouze teď a tady. Na nějaké přemýšlení o budoucnosti či snad rodině je neužije, a partnery zpravidla střídají stejně rychle, jako své názory a přesvědčení. Mají problém s udržením pozornosti a neustále vymýšlejí nějaké lotroviny.
I přes to všechno jsou ale velice houževnaté a vytrvalé. Ve skupině jim není přikládána zvláštní funkce, většinou dělají, co je zrovna potřeba, nebo vlastně nedělají, protože se málokdy zdržují ve své domovině. Navíc jsou dost nešikovné, není tedy nic neobvyklého, když se někde odřou nebo si způsobí nějaké jiné zranění. Nejsou ve společnosti příliš oblíbení pro svou přelétavost a nezodpovědnost, často jsou známými lamači srdcí.
Převládající povahové rysy:
Pozitivní:
vytrvalý, houževnatý, rychlý, odvážný, neoblomný, bezstarostný, zvídavý, dobrodružný, nezávislý, cílevědomý, komunikativní, flexibilní, aktivní, zábavný, přizpůsobivý, snílek
Negativní:
lehkovážný, nedbalý, úzkoprsý, nedůvěřivý, nestálý, nejistý, tvrdohlavý, pomstychtivý, nespolehlivý, samotářský, sobecký, nešikovný, nepozorný, prchlivý, nestabilní, chaotický, hašteřivý


Uživatel