HRA BYLA POZASTAVENA NA DOBU NEURČITOU
Z důvodu minimálního zájmu hráčů o tuto trpg je projekt pozastaven.

Uchovejte Saeron ve vašich vzpomínkách,
Herr